kampanj.innovatum.se

24 juni - 18 augusti kl. 10-17

Sommarlov på
Innovatum Science Center!

I sommar firar vi 50-årsjubileet av den första månlandningen med massor av roliga aktiviteter, experiment och planetarievisningar för hela familjen!

Utan astronauter som Neil Armstrong, “Buzz” Aldrin och deras kollegor hade nog inte rymdfärden till månen för 50 års sedan ägt rum.

Citatet One small step for (a) man, one giant leap for mankind hade heller inte nått runt hela jordklotet och inspirerat tusentals att nå ut till stjärnorna.

Astronauter måste genomgå en lång och tuff utbildning för att kunna färdas i rymden. Hos oss på “Innovatum Space Center” kan du vara astronaut för en dag och känna på hur det är att ta första steget på månen, lära dig mer om stjärnorna och programmera robotar.

Var med i minst tre av aktiviteterna, samla ihop stämplarna i din astronaut-tränings-checklista och få din egen Mission Batch efter väl genomförd astronaut-träning!

Planetarievisning

Luta dig tillbaka och följ med på en resa ut i rymden. Besök Vintergatan och titta upp på stjärnorna i vårt uppblåsbara planetarium. Flera visningar dagligen på både svenska och engelska.

Varje dag kl. 11:30 och 15:45 i Utopia
Ålder
: För alla åldrar. Yngre barn i sällskap av en vuxen.
Tid: Ca 30 min. Anmälan vid anslagstavlan.

Månsand

Vad är det för krater på månytan? Vad händer om en asteroid slår ner på månen? Och visst finns det sand på månen? Eller…? Experimentera med oss i vårt fina kemilabb och ta reda på det. Tillsammans gör vi månsand som alla får ta med sig hem.

Varje dag kl. 11:00 och 13:45 i Labbet
Ålder
: Från 5 år. Yngre barn i sällskap av en vuxen.
Tid: 45 min. Anmälan vid anslagstavlan.

Virtual Reality

Vill du veta hur det var när Neil Armstrong satte ner foten på månen för allra första gången? Eller vill du åka på en upptäcktsfärd till den Internationella Rymdstationen ISS? Då har du hamnat rätt hos oss. Sätt på dig VR glasögonen och gör dig redo. Vi startar om 10… 9… 8…

Varje dag kl. 10:30 och 14:30 i Slussen
Ålder
: Från 5 år.
Tid: Ca 20 min. Drop-in i mån av plats.

Tipspromenad

Hur mycket kan du om månen, astronauter och vårt solsystem? Var med på vår tipspromenad och ta reda på det. Vi har gömt tio kluriga frågor i utställningen. Hitta dem, svara på frågorna och få ett litet pris efter väl genomförd tur!

Varje dag kl. 10.00-17.00 i Utställningen​
Ålder
: för alla små och stora astronauter.

Glasfusing

Inte direkt rymdtema men jätteroligt ändå! Testa vår glasfusing-ugn och gör egna smycken. Kanske med stjärnor eller vintergatan på? Skapa glaskonst med fina färger och mönster.

Varje dag kl. 11.00 och 14.45 i Francis
Antal platser
: 7 st. per tillfälle. (40kr/pers. självkostnadspris)
Ålder
: Från 7 år, gärna i sällskap av en vuxen.
Tid: 45 min. Anmälan vid anslagstavlan.

Dash 'N' Trash

Astronauter måste såklart kunna programmera när de är på upptäcktsfärd ute i rymden. Programmera vår Rymd-Dash till att rädda astronauten som har kommit loss från rymdraketen under sitt uppdrag och nu svävar fritt mellan planeterna. Alla kan programmera!

Varje dag kl. 15.45-16:30 i Luckan
Ålder
: Från 6 år i sällskap av en vuxen. Från 8 år får man vara med själv.
Tid: 45 min. Anmälan vid anslagstavlan.

Barnsmedjan

Var smed för en dag och testa barnsmedjan. Kanske träffar du på en av våra smeder och får en inblick i hur man smider.

Varje dag kl. 10.45, 11.45, 13.00, 14.00 och 15.30 i NOHABs smedja
Ålder
: Passar alla åldrar.
Tid:Ca. 30 min. Anmälan vid anslagstavlan.

NOHAB Go!

Lyft blicken, titta på byggnaderna och leta reda på rätt kod till ditt pris under en innovativ tipspromenad ute på Innovatumområdet.

Varje dag mellan kl. 10.00-17.00 på Innovatumområdet
Ålder
: Passar alla åldrar.
Tid: Ca. 30 min.

Skaparverkstad

Skapa din egen liten raket med hjälp av sugrör, färglägg ritmallar –  eller rita egna rymdbilder. Vi har materialet – du har idén!

Varje dag i Kaplan
Ålder
: För alla små och stora astronauter.
Tid: Drop in i mån av plats.

Elshow

En föreställning med hög spänning där besökarna själva är huvudpersoner och känner hur det är att få 10,000-tals volt genom kroppen.

Varje dag kl. 13.00 och 15.00 i Magneten
Ålder
: För alla små och stora astronauter.
Tid: Ca 20 min. Anmälan vid anslagstavlan.

Våra vänner på Saab Car Museum söker

TESTFÖRARE!

Elbilskörkort

I sommar kan alla barn ta sitt eget elbilskörkort på Saab Car Museums testbana. Sätt dig i bilen, spänn fast bältet – för nu kör vi!

Ålder: Passar alla barn upp till 35 kg.
Tid: Ca. 10 min./bil.
Se saabcarmuseum.se för mer information.

Bilbana

Testa Saab Car Museums bilbana och tävla mot varandra om bästa tiden!

Ålder: För stora och små bilfantaster.
Tid: Ca. 10 min.
Se saabcarmuseum.se för mer information.

Visste du att du kan köpa en kombibiljett för både Innovatum Science Center och Saab Car Museum?

På så sätt får du ut det bästa av två världar!

Buy a combination ticket for Innovatum Science Center and Saab Car museum – the cheaper way to get the best of both worlds!

SUMMER AT
INNOVATUM SCIENCE CENTER

This summer we celebrate the 50th anniversary of the moon landing with lots of fun activities, experiments and planetary shows for the whole family.

Without astronauts like Neil Armstrong, “Buzz” Aldrin and their colleagues, the journey to the moon 50 years ago probably wouldn’t have taken place. The quote One small step for man, one giant leap for mankind had not gone around the whole globe and inspired thousands of people to reach the stars.

Astronauts must take part in a long and tough training in order to fly into space. At the Innovatum Science Center you can be an astronaut for a day and know how to take the first step on the moon, learn more about the stars and program robots.

Join at least three of the activities, collect the stamps in your Astronaut Training Checklist and get your own Mission Patch after a completed astronaut training mission.

PLANETARIUM

Sit back and take a journey into space. Visit the Milky Way and look at the stars in our inflatable planetarium. Two shows daily in both Swedish and English.

Every day at 11.30 and 15.45
Age: For all ages. Younger children accompanied by an adult.
Time: Approx. 30 min. Sign-up activity.

MOON SAND

What are the craters on the moon’s surface? What happens if an asteroid hit the moon? And certainly, there is sand on the moon, isn’t it?!

Follow us in to our chemistry lab and find out – together, we make moon sand.

Every day at 11.00 and 13.45
Age: From 5 years. Younger children accompanied of an adult.
Time: 45 min. Sign up activity.

VIRTUAL REALITY

Do you want to know how it was like when Neil Armstrong put his foot on the moon for the first time? Or do you want to go on an exploration trip to the ISS International Space Station? Then you’ve come to the right place!

Put on your VR glasses and get ready. The countdown has just started 10… 9… 8…

Every day at 10.30 and 14.30
Age: From 5 years.
Time: Ca. 20 min. Drop-in upon availability.

QUIZ

How much can you do about the moon, astronauts and our solar system? Find it out and join our quiz.

There are 10 tricky questions hidden in the exhibition. Find them, answer the questions and get a little price after a successful tour!

Every day between 10.00-17.00 in the exhibit
Age: For all small and big astronauts.

GLASS FUSING

Not directly on the space theme –  but great fun anyway! Try our glass fusion oven and be creative. Maybe glass decorated with stars or the milky way? Create glass art with beautiful colours and patterns!

Every day at 11.00 and 14.45
Seats: 7 astronauts/occasion.
Cost: 40 SEK/participant.
Age: From 7 years.
Time: 45 min. Sign-up activity.

DASH 'N' TRASH

The astronauts must be able to program when they are exploring space – of course! Program our Space Dash robot to save the astronaut who got lost from the space rocket during his mission and now drifts between the planets. Everyone can program!

Every day at 15.45-16.30
Age
: from 6 years accompanied of an adult. From 8 years you can take part by your own.
Time: 45 min. Sign-up activity.

BARNSMEDJAN

Be a blacksmith for the day and try the children’s smithy. Maybe you will meet one of our blacksmiths and watch them work.

Every day at 10.45, 11.45, 13.00, 14.00 and 15.30
Age: Suitable for all ages.
Time: 30 min. Sign-up activity.

NOHAB GO!

Discover the Innovatum area! Lift your eyes, look at the buildings and find the right code to your prize during an innovative quiz walk at the Innovatum area.

Every day between 10.00-17.00
Age: Suitable for all ages
Time: ca 30 min

CREATIVE WORKSHOP

Create your own little rocket with the help of straws, do some colouring pages, or paint your own space picture. We’ve got the equipment – you have the idea!

Every day, all day
Age: For all little and big astronauts.
Time: Drop-in upon availability.

ELECTRICITY SHOW

A Show with high voltage where the visitors can become a part of the show and feel what it’s like to get 10,000 volts through the body.

Every day at 13.00 and 15.00
Age: For all small and big astronauts.
Time: Approx. 20 min. Sign-up activity.

ELECTRIC CAR DRIVING LICENSE

 This summer, all children can take their electric car driving license on the Saab Car Museum’s own test track. Get in the car, tighten the seatbelts for now we are driving!

Age: Suitable for all children up to 35 kg.
Time: Approx. 10 min./car

See saabcarmuseum.se for more information

RACING TRACK

Test the Saab Car Museums’ racing track and compete against each other for the best time.

Age: For all little and big car enthusiasts.
Time: Approx. 10 min./race

See saabcarmuseum.se for more information

EXPERIENCE WALK

The former NOHAB industrial area, which is now called Innovatum, has always been a place full of life, dreams and power. We meet the past during a playful walk with Kim, a time traveler who has come from the past to meet us. The walk is in Swedish.

Every day at 10.30, 13.30 and 15.00
Age: Suitable for all ages.
Time: Approx. 20 min. Sign-up activity.

LIGHT SHOW
with guided tour in Smedjan

A unique experience for young and old in our old NOHAB smithy is waiting for all visitors who want to take a short tour of the smithy and watch an impressive light show.

Every day at 10.30, 13.30 and 15.00
Age: Suitable for all ages.
Time: 15 min. Sign-up activity.